รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ ชัยนาม
สมคิด เลิศไพฑูรย์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-
Call no.: JQ1743.ก5 พ9Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519-Description: เล่มNotes: ล. 3- รวบรวมโดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล.Subject(s): ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484รัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยการเลือกตั้งคำสั่งคณะบริหาร -- ไทยประกาศ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1743.ก5 | พ9
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012780681
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379012780624
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001409797
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012482502
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012482510
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012482585
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012482593
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012780632
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012780574
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012482445
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012482528
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005786265
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005328498
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379005786257
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012780665
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379012780608
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012482486
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012482569
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001409870
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001407361
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012482460
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1743.ก5 พ9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012482544
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000178 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379001401117
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145021 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379005328506
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145597 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012482452
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140844 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379012482536
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14017 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ยืมออก เตรียมเข้าคลัง / 1 ธ.ค.59 18/05/2023 31379012780673
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379012780582
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12849 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379002669373
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008818768
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/15471 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002669357
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ก5 จ6 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521. JQ1743.ก5 พ9 รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย. JQ1743.ก5 พ9 รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย. JQ1743.ก5 พ9 รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสำคัญในทางการเมืองของประเทศไทย. JQ1743.ก5 ส43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2538 พร้อมข้อสังเกตสำคัญ / JQ1743 .ภ9 รัฐธรรมนูญไทยกับหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ. JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) :

ล. 3- รวบรวมโดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544