ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.  (Text) (Text)

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
Call no.: WY105 .บ722 2551Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 505 หน้า : ภาพประกอบNotes: ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2550.Other title: Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century [Parallel title]Subject(s): บริการทางการพยาบาล -- การบริหารผู้บริหารทางการพยาบาลความเป็นผู้นำ
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-ผลงานอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY105 .บ722 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013316337

พย. 411

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY105 .บ722 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013316329
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
WY105 .บ722 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = WY105 .บ722 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = WY105 .บ722 2551 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / WY105 .บ722 2551 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / WY105 .บ746 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาลและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = WY105 .ป442 การบริหารบริการพยาบาล : WY105 .ป442 การบริหารบริการพยาบาล :

ฉบับพิมพ์ซ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544