หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย จุมพต สายสุนทร.  (Text) (Text)

จุมพต สายสุนทร
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
Call no.: KZ1301 .จ74 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: xii, 479 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9789747725667Subject(s): สัญญาระหว่างประเทศไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศไทย -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศงานวิจัย / ResearchLOC classification: KZ1301 | .จ74 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1301 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012320587
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1301 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012320694
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013334488
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013334470
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013801692
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013801700
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801718
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013801726
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ1301 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013204541
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ1301 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013204533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013316451
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ1301 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014878582
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014878590
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW KZ 2010 562103 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014332531
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ1301.จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013316444
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KZ1298.3 2512ก อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 / KZ1301 .จ74 2553 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / KZ1301 .จ74 2553 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / KZ1301.จ74 2553 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / KZ1301.จ74 2553 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / KZ1301 .ร646 2553 รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร 19 มกราคม 2553 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / KZ1301 .ร646 2553 รำลึกศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร 19 มกราคม 2553 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544