กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : ประกอบด้วย บำเหน็จบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด การนับเวลาราชการ สิทธิเรียกร้องและอายุความในการขอรับบำเหน็จบำนาญ การเสียสิทธิรับบำนาญ การตอบข้อหารือส่วนราชการต่างๆ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง.  (Text) (Text)

กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย
Call no.: KPT2978.4.ก33 2553Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 307 หน้าISBN: 9789747710410Subject(s): บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2978.4.ก33 | 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013872354
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013872362
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013323341
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013323358
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013323366
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013323374
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013323382
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013872339
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก33 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013872347
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2977.4 .พ46 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / KPT2978.4.ก23 2546 ความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 / KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก312546ก4 2547 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา. KPT2978.4 .ค74 2553 คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544