การกำกับดูแลและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = [Controle de tutelle and management audit of the local government : case study of Lansaka Sub-district Administrative Organization, Lansaka, Nakornsrithammarat] / โดย ยุทธนา สุขผสาร.  (Text) (Text)

ยุทธนา สุขผสาร, 2523-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JS7153.9.น4 ย733 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 10, 104 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)Other title: Controle de tutelle and management audit of the local government : case study of Lansaka Sub-district Administrative Organization, Lansaka, Nakornsrithammarat [Parallel title]Subject(s): การบริหารส่วนตำบล -- ไทย -- นครศรีธรรมราช -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: JS7153.9.น4 | ย733 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.9.น4 ย733 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013326039
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ช9 น34 รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : JS7153.9.ช9 อ462 โครงสร้างเครือข่ายฐานเสียงสี่กลุ่มการเมืองท้องถิ่น "เทศบาลนครเชียงใหม่" : JS7153.9.ต6 น85 2554 แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" : รายงานสรุปผลการสัมมนา / JS7153.9.น4 ย733 2553 การกำกับดูแลและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.9.น9 อ222 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 / JS7153.9.พ7 พ73 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี : JS7153.9.พ7 พ73 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี :

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

Yutthana Sukphasarn.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544