ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ = [Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) / โดย ชไมพร เทือกสุบรรณ.  (Text) (Text)

ชไมพร เทือกสุบรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 12, 199 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)Other title: ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง: ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ | Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ -- ไทยสัมฤทธิผลขององค์การ -- ไทย -- การประเมินผลส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ -- การประเมินผลกรมที่ดิน -- การจัดการLOC classification: JQ1746.ฮ13บ6 | ช493 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013332656
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013332623
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ4 อ45 ผลกระทบของการย้ายงานต่อผู้ปฏิบัติงาน : JQ1746.ฮ13บ6 ก73 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2549 / JQ1746.ฮ13บ6 ค747 2555 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 พ443 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : JQ1746.ฮ13บ6 พ443 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)

Chamaiporn Thueksuban.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544