ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข / วิชัย โชควิวัฒน.  (Text) (Text)

วิชัย โชควิวัฒน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
Call no.: KPT3100 .ว623 2553Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 96 หน้าSubject(s): บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายการแพทย์ -- ไทยLOC classification: KPT3100 | .ว623 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว623 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015484893
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3100 .ว623 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013334496
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3100 .ว623 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013334504
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3100.ก312525 ว63 คำอธิบายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เรียงตามมาตรา / KPT3100 .ป36 2557 ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข : ร่างกฎหมาย ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) / KPT3100 .ม33 แพทย์กับกระบวนการยุติธรรม : KPT3100 .ว623 2553 ความเท็จและความจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข / KPT3100 .ว627 กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / KPT3100 .ว627 กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / KPT3100 .ว627 กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544