การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

สมจิต หนุเจริญกุล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
Call no.: WY150 .ก58 2543 ล. 3Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Description: 309 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4) 2536.Subject(s): การดูแลด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์
Contents:บทที่ 1. ภาวะเครียดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 2. การพยาบาลผู้ป่วยที่จำกัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 3. การพยาบาลผู้ป่วยมายแอสทีเนียกราวิส / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 4. การพยาบาลผู้ป่วย Guillain Barre Syndrome (GBS) / ประคอง อินทรสมบัติ, ชวลี แย้มวงษ์ -- บทที่ 5. การพยาบาลผู้ป่วย Multiple Sclerosis / พรทิพย์ มาลาธรรม, อดิสัย สงดี -- บทที่ 6. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออักเสบหลายส่วน (Polymyositis) / สุรางค์ สิงหนาถ, ยุบล สุขสอาด -- บทที่ 7. ความสมดุลของกรดด่าง / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 8. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตขับกรดไม่ได้ (Renal Tubular Acidosis : RTA) / ปานจิตร โชคพิชิต, สมณี กรุงทองจันทร์ -- บทที่ 9. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 10. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / วัลลา ตันตโยทัย, ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 11. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ / ปรารถนา ภู่สวรรค์ -- บทที่ 12. การพยาบาลผู้ป่วยเอส.แอล.อี (SLE) / สุรางค์ สิงหนาถ, อดิสัย สงดี -- บทที่ 13. การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ / ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 14. การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกง่ายจากเกร็ดเลือดต่ำชนิดไม่ทราบสาเหตุ / สุภาณี กาญจนจารี -- บทที่ 15. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะซีดจากภูมิต้านทานตนเองทำลายเม็ดเลือดแดง (Autoimmune Hemolytie Anemia : AIHA) / ชวลี แย้มวงษ์ -- บทที่ 16. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของเม็ดโลหิตขาว / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 17. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของต่อมน้ำเหลือง / จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ -- บทที่ 18. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก / ขนิษฐา หาญประสิทธิ์คำ -- บทที่ 19. การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความตาย / ภคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY150 .ก58 2543 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013714085

พย. 321

พย. 391

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY150 .ก58 2543 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005516209
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 4) 2536.

บทที่ 1. ภาวะเครียดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 2. การพยาบาลผู้ป่วยที่จำกัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 3. การพยาบาลผู้ป่วยมายแอสทีเนียกราวิส / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 4. การพยาบาลผู้ป่วย Guillain Barre Syndrome (GBS) / ประคอง อินทรสมบัติ, ชวลี แย้มวงษ์ -- บทที่ 5. การพยาบาลผู้ป่วย Multiple Sclerosis / พรทิพย์ มาลาธรรม, อดิสัย สงดี -- บทที่ 6. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออักเสบหลายส่วน (Polymyositis) / สุรางค์ สิงหนาถ, ยุบล สุขสอาด -- บทที่ 7. ความสมดุลของกรดด่าง / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 8. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตขับกรดไม่ได้ (Renal Tubular Acidosis : RTA) / ปานจิตร โชคพิชิต, สมณี กรุงทองจันทร์ -- บทที่ 9. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน / อรสา พันธ์ภักดี -- บทที่ 10. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / วัลลา ตันตโยทัย, ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 11. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ / ปรารถนา ภู่สวรรค์ -- บทที่ 12. การพยาบาลผู้ป่วยเอส.แอล.อี (SLE) / สุรางค์ สิงหนาถ, อดิสัย สงดี -- บทที่ 13. การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ / ประคอง อินทรสมบัติ -- บทที่ 14. การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกง่ายจากเกร็ดเลือดต่ำชนิดไม่ทราบสาเหตุ / สุภาณี กาญจนจารี -- บทที่ 15. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะซีดจากภูมิต้านทานตนเองทำลายเม็ดเลือดแดง (Autoimmune Hemolytie Anemia : AIHA) / ชวลี แย้มวงษ์ -- บทที่ 16. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของเม็ดโลหิตขาว / สมจิต หนุเจริญกุล -- บทที่ 17. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของต่อมน้ำเหลือง / จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ -- บทที่ 18. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก / ขนิษฐา หาญประสิทธิ์คำ -- บทที่ 19. การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความตาย / ภคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544