รวมบทความงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | จุมพต สายสุนทร | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | อรพิน สบายรูป | สุเมธ ศิริคุณโชติ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | กำชัย จงจักรพันธ์ | อนันต์ จันทรโอภากร | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: K561 .ธ44 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2550]Description: 534 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมายกฎหมาย -- ไทยLOC classification: K561 | .ธ44 2550
Contents:กฎหมายรัฐธรรมนูญด้านแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- การทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 / จุมพต สายสุนทร -- บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับกิจการการต่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช -- ปัญหาของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล -- หลักกฎหมายทั่วไปทางภาษีอากร : หลักความยินยอม / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- สิทธิของผู้เสียภาษีอากร / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- ความเป็นไปได้ที่จะขจัดความไร้รัฐให้แก่มนุษย์ในสังคมไทย : การถอดประสบการณ์ของรัฐไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- การค้ามนุษย์กับกฎหมายไทย : การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ / พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- ผลสะท้อนของกฎหมายใหม่ต่อความมั่นคงในสถาบันครอบครัว / มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ -- วิเคราะห์หลักการและบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติสัญญาให้สินเชื่อทางพาณิชย์ที่มีเอกสารประกอบ พ.ศ. ... / กำชัย จงจักรพันธ์ -- ปัญหาเอกสิทธิของพยานหลักฐานในการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ : ศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติของต่างประเทศ / อนันต์ จันทรโอภากร -- ปัญหาการดำเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย / ปกป้อง ศรีสนิท -- กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม / ประสิทธิ์ เอกบุตร.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012311115
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789963
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789955
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012789849
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012789831
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789971
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012789898
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012789914
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379012789880
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012789906
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789872
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก หนังสือเตรียมส่งซ่อม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 01/02/2021 31379012789856
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789864
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks K561 .ธ44 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012789948
รายการจองทั้งหมด: 0

กฎหมายรัฐธรรมนูญด้านแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- การทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 / จุมพต สายสุนทร -- บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับกิจการการต่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช -- ปัญหาของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550 / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล -- หลักกฎหมายทั่วไปทางภาษีอากร : หลักความยินยอม / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- สิทธิของผู้เสียภาษีอากร / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- ความเป็นไปได้ที่จะขจัดความไร้รัฐให้แก่มนุษย์ในสังคมไทย : การถอดประสบการณ์ของรัฐไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- การค้ามนุษย์กับกฎหมายไทย : การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ / พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- ผลสะท้อนของกฎหมายใหม่ต่อความมั่นคงในสถาบันครอบครัว / มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ -- วิเคราะห์หลักการและบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติสัญญาให้สินเชื่อทางพาณิชย์ที่มีเอกสารประกอบ พ.ศ. ... / กำชัย จงจักรพันธ์ -- ปัญหาเอกสิทธิของพยานหลักฐานในการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ : ศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติของต่างประเทศ / อนันต์ จันทรโอภากร -- ปัญหาการดำเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย / ปกป้อง ศรีสนิท -- กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม / ประสิทธิ์ เอกบุตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544