หลักกฎหมาย. บุคคล = Principle of law. Persons / กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (Text) (Text)

กิตติศักดิ์ ปรกติ
Call no.: KPT511 .ก94 2553Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่Description: 271 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล. 2550.ISBN: 9789742887780Other title: Principle of law. Persons [Parallel title] | หลักกฎหมายบุคคล [Running title]Subject(s): บุคคล (กฎหมาย) -- ไทยนิติบุคคล -- ไทยLOC classification: KPT511 | .ก94 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330164
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330156
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330172
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330180
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330198
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351367
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351383
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351375
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013257085
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379008413651
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379013351334
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015503940
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351318
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351359
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351342
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล. 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544