คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT504 .จ65 2553Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 592 หน้า : ภาพประกอบNotes: ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.ISBN: 9789742889081Subject(s): นิติกรรม -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT504 | .จ65 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012332319
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351284
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351292
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351300
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379015504039
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013221461
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/02/2018 31379013221438
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013221495
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .จ65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013351276
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT50 .ว66 เคล็ดลับ สูตรย่อ วิธีท่องตัวบทมาตราสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / KPT500 .ส445 2552 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ฉบับใช้เรียน / KPT504 .ก938 2561 คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / KPT504 .จ65 2553 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / KPT504 .อ36 2548 คำอธิบายนิติกรรมและสัญญา และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นแนววินิจฉัย คำแนะนำในการศึกษาและตอบคำถามกฎหมาย ตัวอย่างคำถาม ธงคำตอบและแนวคำตอบชั้นปริญญาตรี เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา / KPT507 .ส43 2548 อายุความ : KPT51.7 .ม63 2546 การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย :

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544