มุมมอง : สหวิทยาการ : รวบรวมบทความในโอกาสครบรอบปี 10 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ พิทยา สุวคันธ์.  (Text) (Text)

พิทยา สุวคันธ์, 2512- | เพ็ญศิริ พันพา, 2513- | สายฝน สุเอียนทรเมธี | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | โขมสี แสนจิตต์ | ชัยวุฒิ บุญเอนก | รุ่งนภา เทพภาพ, 2522- | นัทธนัย ประสานนาม | โอฬาร รัตนภักดี | ถิรวัฒน์ ตันทนิส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ
Call no.: HN700.55.ก8 ม742 2553Publication: ลำปาง : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: xii, 253 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744664945Subject(s): ไทย -- ภาวะสังคมไทย -- ภาวะเศรษฐกิจLOC classification: HN700.55.ก8 | ม742 2553
Contents:องค์กรโลกบาล ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ กับชุมชนท้องถิ่นไทย / เพ็ญศิริ พันทา -- ภูมิยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : โอกาสหรือความหวัง / พิทยา สุวคันธ์ -- อัตลักษณ์ - คนเหนือ - อัตลักษณ์คนเหนือ / สายฝน สุเอียนทรเมธี -- จีนเก่าลำปางกับจีนใหม่แผ่นดินใหญ่ เส้นขนานและจุดบรรจบในพื้นที่เมืองลำปาง / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ -- คติเรื่องอดีตพระพุทธ 28 พระองค์ในพุกาม / โขมสี แสนจิตต์ -- วัดภูมินทร์ วิหาร (อุโบสถ) : ข้อสังเกตเทคนิค ภูมิปัญญาการออกแบบก่อสร้าง / ชัยวุฒิ บุญเอนก -- "เด็กเสี่ย" ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย ความสาว และเงินตรา / รุ่งนภา เทพภาพ -- มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม / นัทธนัย ประสานนาม -- เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ : การศึกษาในฐานะเพลงพื้นบ้านไทย / โอฬาร รัตนภักดี -- กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษกับทฤษฎีพื้นความรู้เดิม / ถิรวัฒน์ ตันทนิส.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356101
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356143
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356150
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356168
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356093
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356127
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013356135
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013352449
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013352456
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013369203
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013369187
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013369195
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218657
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218699
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218681
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218665
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218673
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.55.ก8 ม742 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013430443
รายการจองทั้งหมด: 0

องค์กรโลกบาล ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ กับชุมชนท้องถิ่นไทย / เพ็ญศิริ พันทา -- ภูมิยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : โอกาสหรือความหวัง / พิทยา สุวคันธ์ -- อัตลักษณ์ - คนเหนือ - อัตลักษณ์คนเหนือ / สายฝน สุเอียนทรเมธี -- จีนเก่าลำปางกับจีนใหม่แผ่นดินใหญ่ เส้นขนานและจุดบรรจบในพื้นที่เมืองลำปาง / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ -- คติเรื่องอดีตพระพุทธ 28 พระองค์ในพุกาม / โขมสี แสนจิตต์ -- วัดภูมินทร์ วิหาร (อุโบสถ) : ข้อสังเกตเทคนิค ภูมิปัญญาการออกแบบก่อสร้าง / ชัยวุฒิ บุญเอนก -- "เด็กเสี่ย" ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ร่างกาย ความสาว และเงินตรา / รุ่งนภา เทพภาพ -- มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม / นัทธนัย ประสานนาม -- เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ : การศึกษาในฐานะเพลงพื้นบ้านไทย / โอฬาร รัตนภักดี -- กระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษกับทฤษฎีพื้นความรู้เดิม / ถิรวัฒน์ ตันทนิส.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544