โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Call no.: KPT3249 .ค492 2551Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฯ, 2551 [2008]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบSubject(s): ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการส่งเสริมอุตสาหกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT3249 | .ค492 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3249 .ค492 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013364717
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3223 .ช72 พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / KPT3223 .ช72 พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / KPT3242 .ส456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / KPT3249 .ค492 2551 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / KPT3249 .ย532 2558 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / KPT3257 .ก964 2553 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด : KPT3272.ก44 ศ64 รายงานการศึกษา วิเคราะห์เรื่อง ความสอดคล้องของกฎหมายไทย กับกฎเกณฑ์ของแกตต์ /

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544