การพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ : โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2552 18 กรกฎาคม 2553 / สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  (Text) (Text)

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
Call no.: LB2952.5 .ค94 2553Publication: พระนครศรีอยุธยา : สำนักงาน, 2553 [2010]Description: ก-ฉ, 162 หน้าOther title: การพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิทยฐานะ [Spine title]Subject(s): องค์กรและการบริหารโรงเรียน -- ไทย -- การประชุมผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย -- การประชุมLOC classification: LB2952.5 | .ค94 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB2952.5 .ค94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013372264
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LB2952.5 .ค94 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013372272
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LB2952.6.ส6 ส646 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / LB2952.6.ส6 ส646 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / LB2952.6.ส8 จ46 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจถ่ายโอนต้นสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LB2952.5 .ค94 2553 การพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ : LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / LB2952.5 .ร65 2540 รายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา ... :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544