กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2, รัฐ / ประสิทธิ์ เอกบุตร.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: JX3695 .ป36 2554 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 191 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9789742889272Other title: รัฐ [Portion of title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศรัฐอำนาจอธิปไตยLOC classification: JX3695 | .ป36 2554 ล. 2
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012332467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392528
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392502
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392510
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392536
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379013392460
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379013392437
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379013392486
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218426
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218418
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218376
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013218368
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218442
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218392
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218400
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218384
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218434
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013218350
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392395
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/06/2021 31379013392452
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392429
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392478
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2554 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013392411
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544