ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้. เล่ม 1, จังหวัดนครศรีธรรมราช : กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม / เลิศชาย ศิริชัย บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

เลิศชาย ศิริชัย | สิริรัตน์ ปุจฉาการ | จุตุพร กันไพเราะ | วาสนา เจริญศรี | ธัญญารัตน์ สมเกสร | วิทยา แสงดารา | สุพิชฌาย์ เดชา | วริษา ฤทธิราช | อรพรรณ บรรเจิดกาญจน์ | แสนภูมิ กล้าอยู่ | ทวีศักดิ์ จันทคีรี | เอกวิทย์ ปานจันทร์ | ทัตพิชา เจือบุญ | เปรมยุดา สุขช่วย | สรวิศ เพชรภูมิภัทร์ | ศุกลภัทร รักษ์ทอง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Call no.: DS588.ต9 ย735 2554 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 414 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมผลงานวิจัยในโครงการ "ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้"ISBN: 9786167433028Other title: จังหวัดนครศรีธรรมราช : กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม [Portion of title] | กลุ่มคนแห่งสายน้ำ ผืนนา และป่าลุ่ม [Portion of title]Subject(s): ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช -- ความเป็นอยู่และประเพณีสิ่งพิมพ์ สกวงานวิจัย / ResearchLOC classification: DS588.ต9 | ย735 2554 ล. 1
Contents:เดือนสามหลามเหนียว : ประเพณีสัมพันธ์ที่บ้านน้ำแคบ / คณะผู้วิจัย สิริรัตน์ ปุจฉาการ, จุตุพร กันไพเราะ, วาสนา เจริญศรี -- นกกรงหัวจุกกับชาวควนรุย : จากกรงแขวนชายคาถึงลานแข่งเสียง / คณะผู้วิจัย ธัญญารัตน์ สมเกสร ... [และคนอื่น ๆ] -- การใช้ที่ดินในการผลิตของชุมชนบ้านป่าพรุจากยุคก่อนตั้งถึงปัจจุบัน / คณะผู้วิจัย วิทยา แสงดารา, สุพิชฌาย์ เดชา, วริษา ฤทธิราช -- อดีตและปัจจุบันของคลองปางและวิถีชีวิตคนคลองปาง / คณะผู้วิจัย อรพรรณ บรรเจิดกาญจน์ ... [และคนอื่น ๆ] -- การเปลี่ยนแปลงการผลิต จากดอนภาษีถึงบางดี / คณะผู้วิจัย แสนภูมิ กล้าอยู่, ทวีศักดิ์ จันทคีรี, เอกวิทย์ ปานจันทร์ --ตลาดชะอวด : จากตลาดท่าเสม็ดถึงตลาดเทศบาล / คณะผู้วิจัย ทัตพิชา เจือบุญ, เปรมยุดา สุขช่วย, สรวิศ เพชรภูมิภัทร์ -- กระจูดกับการผลิตของคนเคร็ง : จากยุคใช้สอยสู่ยุคสินค้าโอทอป / คณะผู้วิจัย ศุกลภัทร รักษ์ทอง ... [และคนอื่น ๆ].
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS588.ต9 ย735 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013397279
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ย735 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013231767
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS588.ต9 ย735 2554 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013432290
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมผลงานวิจัยในโครงการ "ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้"

เดือนสามหลามเหนียว : ประเพณีสัมพันธ์ที่บ้านน้ำแคบ / คณะผู้วิจัย สิริรัตน์ ปุจฉาการ, จุตุพร กันไพเราะ, วาสนา เจริญศรี -- นกกรงหัวจุกกับชาวควนรุย : จากกรงแขวนชายคาถึงลานแข่งเสียง / คณะผู้วิจัย ธัญญารัตน์ สมเกสร ... [และคนอื่น ๆ] -- การใช้ที่ดินในการผลิตของชุมชนบ้านป่าพรุจากยุคก่อนตั้งถึงปัจจุบัน / คณะผู้วิจัย วิทยา แสงดารา, สุพิชฌาย์ เดชา, วริษา ฤทธิราช -- อดีตและปัจจุบันของคลองปางและวิถีชีวิตคนคลองปาง / คณะผู้วิจัย อรพรรณ บรรเจิดกาญจน์ ... [และคนอื่น ๆ] -- การเปลี่ยนแปลงการผลิต จากดอนภาษีถึงบางดี / คณะผู้วิจัย แสนภูมิ กล้าอยู่, ทวีศักดิ์ จันทคีรี, เอกวิทย์ ปานจันทร์ --ตลาดชะอวด : จากตลาดท่าเสม็ดถึงตลาดเทศบาล / คณะผู้วิจัย ทัตพิชา เจือบุญ, เปรมยุดา สุขช่วย, สรวิศ เพชรภูมิภัทร์ -- กระจูดกับการผลิตของคนเคร็ง : จากยุคใช้สอยสู่ยุคสินค้าโอทอป / คณะผู้วิจัย ศุกลภัทร รักษ์ทอง ... [และคนอื่น ๆ].

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544