ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย = [Collected treaties-conventions-agreements-memorandum of understanding and maps between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia] / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (Text) (Text)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Call no.: KZ1013.ก6 2554Series: เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา: 1.Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 9, 326 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9786167202198Other title: Collected treaties-conventions-agreements-memorandum of understanding and maps between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia [Parallel title]Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศไทย -- แผนที่LOC classification: KZ1013.ก6 | 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013921334
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012329786
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015709349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014364963
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014011309
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner KZ1013.ก6 ช625 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013231452
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907507
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013451688
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ1013.ก6 ช625 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013406971
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KZ1013.ก6 2554ก ประมวลสนธิสัญญาเขตแดนไทย-พม่า / KZ1013.ก6 2552 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : KZ1013 .ก6 2553 อาจารย์นพ 65 / KZ1013.ก6 ช625 2554 ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย = [Collected treaties-conventions-agreements-memorandum of understanding and maps between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia] / KZ1165 .ค36 2564 คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). 8 มีนาคม ค.ศ. 2012 / คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา : KZ1165 .ค63 2558 คำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร / KZ1165 .ค623 2557 คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างกัมพูชากับไทย) : คำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 = Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du "Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)" (Cambodge c. Thaïlande) : arret du 11 Novembre 2013 /

Charnvit Kasetsiri.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544