การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยระบบการจัดการแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ของชุมชนที่ผสมกลมกลืนระหว่างโลกาภิวัตน์กับคุณภาพชีวิตของเกษตร = Extension and the adoption of innovative communities' management integrated globalization and agricultural diversification for better quality of life of Thai farmers : รายงานการวิจัย / มูลนิธิพระดาบส ; คณะผู้วิจัย เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ | มูลนิธิพระดาบส | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: S471.ท9 ก664 2549Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549 [2006]Description: 210 แผ่น : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2549.ISBN: 9789743264849Subject(s): ระบบเกษตรกรรม -- ไทยเกษตรกร -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: S471.ท9 | ก664 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S471.ท9 ก664 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013410353
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
S471.ท9 ก77 2547 ที่ระลึกวันสถาปนา ... ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน. S471.ท9 ก77 2548 ที่ระลึกวันสถาปนา ... ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน. S471.ท9 ก663 2551 การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : S471.ท9 ก664 2549 การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยระบบการจัดการแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ของชุมชนที่ผสมกลมกลืนระหว่างโลกาภิวัตน์กับคุณภาพชีวิตของเกษตร = S471.ท9 ก666 ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : S471.ท9 ก745 เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / S471.ท9 ก745 เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย /

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2549.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544