การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / ผู้เขียน ธีระ รุญเจริญ.  (Text) (Text)

ธีระ รุญเจริญ
Call no.: LB2952.5 .ธ646 2550Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 225 หน้า : ภาพประกอบNotes: เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชา การบริหารการศึกษาท้องถิ่น (Local education administration).; โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา.ISBN: 9789744140050Subject(s): องค์กรและการบริหารโรงเรียน -- ไทยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน -- ไทยการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- ไทยการวางแผนการศึกษา -- ไทยLOC classification: LB2952.5 | .ธ646 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LB2952.5 .ธ646 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013220653
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LB2952.5 .ธ646 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013220646
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LB2952.5 .ธ646 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013626586
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LB2952.5 .ธ646 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013626578
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LB2844.ท9 ว443 สวัสดิการสำหรับครูในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตบางแค / LB2952.6.ส6 ส646 การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล = The study on the readiness in basic education management of the local administration municipality in the perimeter areas / LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / LB3048.ท9 ร236 2551 รชดาภิเษก = LB3060.87.ท9 จ646 การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องและมีความสุข / LB3061 .ว443 2551 การเปรียบเทียบการพยากรณ์แผนการเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก : กรณีศึกษา: โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง /

เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชา การบริหารการศึกษาท้องถิ่น (Local education administration).

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544