รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : พร้อมด้วยความเป็นมาของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สรุปสาระสำคัญของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นวัตกรรมทางกฎหมายกับกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. ตามกฎหมายใหม่ / พีรพล ศรีสิงห์ ผู้รวบรวม.  (Text) (Text)

พีรพล ศรีสิงห์
Call no.: KPT3495 .ร54 2554Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 319 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742035273Subject(s): การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3495 | .ร54 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3495 .ร54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013557815
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3495 .ร54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013557807

วส 431

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3495 .ร54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013416327
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3492.3 .ช623 ร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : KPT3495.ก28 2560 รวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / KPT3495.ก85 2536 รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- / KPT3495 .ร54 2554 รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : KPT3495 .อ73 เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. -- / KPT3495 .น85 2559 แนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย : KPT3495 .น85 2559 แนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544