รายงานเศรษฐกิจและการเงิน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ธนาคารแห่งประเทศไทย = Annual Economic Report / Bank of Thailand.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand
Call no.: CDG157Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2546?]-Description: ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2541-45-.Other title: Annual Economic Report [Parallel title]Subject(s): การเงิน -- ไทย -- วารสารไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสารธนาคารแห่งประเทศไทย -- วารสารFinance -- Thailand -- PeriodicalsThailand -- Economic conditions -- PeriodicalsBank of Thailand -- Periodicals
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2549-53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013848719
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972387
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972379
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010390855
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010177369
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2542-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010390863
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499449
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2549-53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013522991
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2549-53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013522983
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012914058
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012914041
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972403
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972395
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009708927
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009656456
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2542-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010214295
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2542-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010214303
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2543-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010710623
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2545-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011850253
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2545-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011850261
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499456
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499464
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2548-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013324927
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2548-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013324919
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG157 2548-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013324935
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2549-53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013848685
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972338
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012972346
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009656423
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2542-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010177377
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2543-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010665157
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2543-48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011357630
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2545-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011850212
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2545-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011850220
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499381
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499399
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012482932
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2548-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013418687
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG157 2548-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013418695
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009656449
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG157 2542-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010136761
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG157 2543-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010710615
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG157 2547-51 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012900974
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG157 2541-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009708919
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG157 2545-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011914869
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499423
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG157 2546-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012499431
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544