กิตติการ 84 ปี : หลักกฎหมายปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กับการใช้กฎหมายโดยตัดถ้อยคำที่ฟุ่มเฟือย พร้อมด้วย บันทึกลักษณะต่างๆ ผลงานแปล ประวัติ ผลงาน การเขียน การสอน การบรรยาย และการประเมินผลงาน ดัชนีบันทึกส่วนตัวการท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงสารคดี / ไพจิตร ปุญญพันธุ์.  (Text) (Text)

ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-
Call no.: KPT471.ป65 พ96 2554Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Edition: ฉบับอภินันทนาการDescription: 146 หน้า : ภาพประกอบOther title: หลักกฎหมายปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร [Portion of title] | พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กับการใช้กฎหมายโดยตัดถ้อยคำที่ฟุ่มเฟือย [Portion of title]Subject(s): ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-กฎหมายปิดปาก -- ไทยบำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT471.ป65 | พ96 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT471.ป65 พ96 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015101950
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT471.ป65 พ96 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015101968
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT470 .ป46 2560 การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : KPT470 .ป46 2560 การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : KPT470 .พ42 2563 การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายกับการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย = Regulatory impact analysis and ease of doing business : comparative study in Malaysia, Singapore, and Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการ / KPT471.ป65 พ96 2554 กิตติการ 84 ปี : KPT471.ป65 พ96 2554 กิตติการ 84 ปี : KPT471.G66 K67 2016 Final report for research on the doctrine of good faith in Scots law and Thai law : KPT480.ก32481ก4 2536 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544