ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ไพฑูรย์ พิมดี.  (Text) (Text)

ไพฑูรย์ พิมดี
Call no.: LB2333 .พ937 2547Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2547 [2004]Description: viii, 76 แผ่นISBN: 9741511493Other title: Bachelor of science industrial education students' opinions on instructional competencies of teachers in industrial education faculty, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang [Added title page title]Subject(s): อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- การประเมินศักยภาพ -- ไทยการสอนในสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประเมินผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -- อาจารย์ -- การประเมินศักยภาพงานวิจัย / ResearchLOC classification: LB2333 | .พ937 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB2333 .พ937 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013432936
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LB2332.34.A82 C87 Gendered universities in globalized economies : LB2333 .ท3 รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยส่วนกลางปีการศึกษา 2507-2517. LB2333 .ท653 ทัศนะของนักเรียน นักศึกษาต่อบทบาทของอาจารย์ในโรงเรียนเทคโนโลยีหนองคาย = LB2333 .พ937 2547 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / LB2333 .อ62 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกำกับของรัฐ = LB2333 .B7 Evaluating teaching effectiveness : LB2333 .G685 2013 Do we still need peer review? :

Paitoon Pimdee.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544