หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: DOC .ห4612 2548Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 79 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.ISBN: 9749153316Other title: สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง [Portion of title]Subject(s): สิทธิมนุษยชนHuman rightsสิทธิพลเมืองCivil rightsสิทธิทางการเมืองPolitical rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966)International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013434403
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DOC .ส7525715บ33 บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = DOC .ห3656 หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / DOC .ห3656 หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / DOC .ห4612 2548 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. DOC .อ434น63 นำเที่ยวผาแต้มโขงเจียม / DOC .อ444น493 นโยบายการนำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย : DOC .อ444น493 นโยบายการนำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2546.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544