การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา / โดย เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์.  (Text) (Text)

เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT4378 .บ732 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 10, 166 แผ่นOther title: Identification and protection the right of trafficking victims under criminal prosecution [Added title page title]Subject(s): การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเหยื่อการค้ามนุษย์ -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยการค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเหยื่อการค้ามนุษย์วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: KPT4378 | .บ732 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT4378 .บ732 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013445201
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4378.ก312551ก4 2552 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551. KPT4378.ก312551ก4 2558 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558. KPT4378 .ค747 2547 คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ / KPT4378 .บ732 2554 การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา / KPT4378 .อ646 2553 แนวทางการพัฒนาขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 / KPT4378 .อ646 2553 แนวทางการพัฒนาขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 / KPT4378 .ก963 2560 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 = An assessment of law enforcement on the anti-trafficking in persons act B.E.2551 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final report)/

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.

Benjamas Krajangpho

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544