การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา / โดย เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์.  (Text) (Text)

เบญจมาศ กระจ่างโพธิ์, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT4378 .บ732 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 10, 166 แผ่นOther title: Identification and protection the right of trafficking victims under criminal prosecution [Added title page title]Subject(s): การค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเหยื่อการค้ามนุษย์ -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยการค้ามนุษย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเหยื่อการค้ามนุษย์วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: KPT4378 | .บ732 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT4378 .บ732 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013445201
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4351.ฟ5ก3 2552 รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง / KPT4378 .ค942 2562 โครงการติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : KPT4378 .ณ42 2558 โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานและการค้ามนุษย์ : KPT4378 .บ732 2554 การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กับการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา / KPT4378 .ป46 2560 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และข้อบังคับของประธานศาลฏีกาที่เกี่ยวข้อง / KPT4378 .ว434 2558 การค้ามนุษย์ / KPT4378 .ว434 2558 การค้ามนุษย์ /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.

Benjamas Krajangpho

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544