มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2754 .น63 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Description: 436 หน้าISBN: 9789742889432Subject(s): สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: KPT2754 | .น63 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012334869
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012334877
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012334851
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013452678
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013452686
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013452645
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013452652
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013452660
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2754 .ญ363 สัญญาทางปกครองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย / KPT2754 .ต36 2559 การอนุวัติการของประเทศไทยตามพันธกรณี ข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ในกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน / KPT2754 .ธ44 2561 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / KPT2754 .น63 2554 มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / KPT2754 .น63 2555 มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / KPT2754 .น63 2555 มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / KPT2754 .น63 2555ก มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544