บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีป่าชุมชนเขาวง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ / โดย อธิราช จารุโสภณ.  (Text) (Text)

อธิราช จารุโสภณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3299 .อ364 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 11, 186 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Role of the subdistrict administrative organization in concervating and managing the forest resources : a case study of Kao-Wong community forest, Wangtakae, Nongbuarawae, Chaiyaphum [Added title page title]Subject(s): ป่าชุมชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการอนุรักษ์ป่าไม้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการบริหารส่วนตำบล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่LOC classification: KPT3299 | .อ364 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3299 .อ364 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013453601
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3299 .ส463 มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ = KPT3299 .ส645 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว-เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai / KPT3299 .ส645 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ต่อชุมชนบนพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาว-เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Enforcement of forestry law on highland communities in the Upper North : case study Chiangdao-Wianghaeng, Chiangmai / KPT3299 .อ364 2554 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : KPT3300 .ก943 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : KPT3300 .ก943 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาข้าวที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม : KPT3300.ก312507ก4 2539 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Athirat Jarusopon.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544