การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายไทย / โดย อนุวัฒน์ บุญนันท์.  (Text) (Text)

อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT2790 .อ375 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 13, 189 แผ่นOther title: Judicial control of the exercise of administrative discretion in English and Thai legal systems [Added title page title]Subject(s): การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- อังกฤษดุลยพินิจทางการปกครอง -- ไทยดุลยพินิจทางการปกครอง -- อังกฤษLOC classification: KPT2790 | .อ375 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2790 .อ375 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013460465
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2790 .ส436 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT2790 .ส727 การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย = The control of administrative rule in Thailand / KPT2790 .อ363 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ ของศาลปกครอง = KPT2790 .อ375 2554 การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายไทย / KPT2790 .อ464 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง = KPT2790 .อ627 การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2790 .อ636 คำสั่งทางปกครองของคณะรัฐมนตรีกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 = The administrative act of the cabinet proceedings of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.

Anuwat Boonnan

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544