การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / โดย ญาดา กาศยปนันทน์.  (Text) (Text)

ญาดา กาศยปนันทน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT4516 .ญ636 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 14 แผ่น, 456 หน้าOther title: Implementation of legal measures on the monitoring of financial transactions of politically exposed persons in order to prevent and suppress corruption in Thailand [Added title page title]Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยการทุจริตทางการเมือง -- ไทยนักการเมือง -- ไทย -- การเงินส่วนบุคคลนักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .ญ636 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379013461828
Thesis Thesis Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Theses Theses Stacks KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/08/2020 31379013461844
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013461836
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : KPT4516 .จ63 2556 การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม : KPT4516 .ญ636 2554 การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / KPT4516 .ท56 การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้นของหน่วยงานในประเทศไทยในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานการศึกษาวิจัย / KPT4516 .ธ36 2559 ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / KPT4516 .น454 2555 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในกรณีร่ำรวยผิดปกติ /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

Yada Kasayapanant

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544