การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / โดย ญาดา กาศยปนันทน์.

By: ญาดา กาศยปนันทน์.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT4516 .ญ636 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Description: 14 แผ่น, 456 หน้า.Other title: Implementation of legal measures on the monitoring of financial transactions of politically exposed persons in order to prevent and suppress corruption in Thailand [Added title page title].Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย | การทุจริตทางการเมือง -- ไทย | นักการเมือง -- ไทย -- การเงินส่วนบุคคล | นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/02/2019 31379013461828
Thesis Thesis Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Theses Stacks
Theses KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 10/02/2019 31379013461844
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Stacks
Theses KPT4516 .ญ636 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013461836
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Sanya Dharmasakti Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
KPT4516 .ก94 การบรรลุเป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ / KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / KPT4516 .ค644 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / KPT4516 .ญ636 2554 การกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทย / KPT4516 .ณ422 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / KPT4516 .ณ423 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ต655 ตัวอย่างคดีนักการเมือง : ภาคปฏิบัติในศาล /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.

Yada Kasayapanant

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455