โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่.  (Text) (Text)

ชาติชาย ณ เชียงใหม่
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: KPT2920 .ช64 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553 [2010]Description: ก-จ, 233 หน้า : ภาพประกอบNotes: เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2920 | .ช64 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ช64 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/03/2021 31379013468450
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ช64 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013575338
รายการจองทั้งหมด: 0

เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544