รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริช ธรรมศิริ หัวหน้าโครงการ ; อมรศักดิ์ กิจธนานันท์, อาณุภาพ สายแปง นักวิจัย ; เจตนา แกล้วทนงค์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้ช่วยนักวิจัย.  (Text) (Text)

จักรกริช ธรรมศิริ
อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ | อาณุภาพ สายแปง | เจตนา แกล้วทนงค์ | สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: JS7153.3.ก8 จ624 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, [2553?] [2010?]Description: 293 หน้าOther title: ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) [Portion of title]Subject(s): การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทยLOC classification: JS7153.3.ก8 | จ624 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 จ624 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013468625
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 จ624 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013575296
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7153.3.ก8 ก645 การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.3.ก8 ค363 2554 การศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องที่ : JS7153.3.ก8 ค942 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัยทัศน์และอำนาจใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 12-16 กันยายน 2548 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา / JS7153.3.ก8 จ624 2553 รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / JS7153.3.ก8 ถ56 2558 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม = JS7153.3.ก8 ธ226 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ / JS7153.3.ก8 ธ226 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544