กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  (Text) (Text)

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Call no.: 127/2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Description: 53 หน้าSubject(s): สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2008 579922 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014706411
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 127/2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013468427
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 127/2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013468435
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
108/2555 การศึกษาผลกระทบของมาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการลงทุนของประเทศไทย = 125/2555 เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : 125/2555 เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : 127/2555 กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย / 127/2555 กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย / 120/2555 50 คำถาม / 121/2555 การอนุญาโตตุลาการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544