จดหมายเหตุรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาธิปไตยเข้มแข็ง / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, สำนักงาน ก.พ.ร. ; คณะทำงาน นภาฎา เลิศวิทยากร, สุมาลี เภตรานุวัฒน์, สุพัตรา กัญญาคำ.  (Text) (Text)

นภาฎา เลิศวิทยากร | สุมาลี เภตรานุวัฒน์ | สุพัตรา กัญญาคำ | สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Call no.: JQ1745 .จ254 2554Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 81 หน้า : ภาพประกอบNotes: เสนอต่อ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.ISBN: 9786167145433Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .จ254 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .จ254 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012335627
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .จ254 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013487310
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .จ254 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013487328
รายการจองทั้งหมด: 0

เสนอต่อ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544