สัญญาของรัฐ = Government contracts / จุลสิงห์ วสันตสิงห์.  (Text) (Text)

จุลสิงห์ วสันตสิงห์, 2493-
Call no.: KPT2754 .จ745 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Description: 213 หน้าISBN: 9789742889418Other title: Government contracts [Parallel title]Subject(s): สัญญาของรัฐ -- ไทยสัญญาของรัฐLOC classification: KPT2754 | .จ745 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013506911
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013506929
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013506895
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013506903
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013506879
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013506887
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .จ745 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013506861
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2754.ก352548ก4 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 / KPT2754 .ค74 2556 คู่มือข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ : KPT2754 .จ736 2554 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / KPT2754 .จ745 2554 สัญญาของรัฐ = Government contracts / KPT2754 .ช62 2560 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / KPT2754 .ช62 2560 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / KPT2754 .ช62 2560 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544