อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายปกครอง / ผู้รวบรวม คณะวิชาการ The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT2720 .อ628 2554Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Description: 304 หน้าISBN: 9786167089942Other title: กฎหมายปกครอง [Portion of title] | อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ. กฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 2554 [Cover title]Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .อ628 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ628 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288734
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ628 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288726
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ628 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013505210
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 .อ626 อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. KPT2720 .อ626 อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. KPT2720 .อ628 2554 อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายปกครอง / KPT2720 .อ628 2554 อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายปกครอง / KPT2720 .อ628 2557 อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายปกครอง : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2554) : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2720 .อ633 หลักกฎหมายจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2544 / KPT2720 .อ633 หลักกฎหมายจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2544 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544