แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" : รายงานสรุปผลการสัมมนา / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.  (Text) (Text)

สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | การสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" (ครั้งที่ 1 : 2553 : กรุงเทพฯ) | การสัมมนาระดมความเห็นเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" (ครั้งที่ 2 : 2554 : ตาก)
Call no.: JS7153.9.ต6 น85 2554Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 261 หน้า : ภาพประกอบNotes: สัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ, สัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.ISBN: 9789744495778Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ตากแม่สอด (ตาก)LOC classification: JS7153.9.ต6 | น85 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ต6 น85 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013522355
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ก26 อ636 2552 ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = JS7153.9.ช9 น34 รายงานการวิจัยเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : JS7153.9.ช9 อ462 โครงสร้างเครือข่ายฐานเสียงสี่กลุ่มการเมืองท้องถิ่น "เทศบาลนครเชียงใหม่" : JS7153.9.ต6 น85 2554 แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" : รายงานสรุปผลการสัมมนา / JS7153.9.น4 ย733 2553 การกำกับดูแลและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.9.น9 อ222 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 / JS7153.9.พ7 พ73 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี :

สัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ, สัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544