การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / จุมพล หนิมพานิช.  (Text) (Text)

จุมพล หนิมพานิช
Call no.: JF1358 .จ74 2553Publication: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงDescription: 22, 680 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165051361Other title: New public management : principles, concepts, and Thai case study [Parallel title]Subject(s): การบริหารรัฐกิจการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการLOC classification: JF1358 | .จ74 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1358 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013539474
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner JF1358 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014358015
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014358023
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .จ74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014398235
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JF1358 .จ74 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ74 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ74 2550 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ74 2553 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ743 2562 ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ : จากรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่การบริหารปกครองสำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฎการณ์ทางการบริหารในภาครัฐ = Models paradigms of public administration : from traditional publuc administration to governance for doing research and explaning administrative phenomenon in public sector / จุมพล หนิมพานิช. JF1358 .ช7 2519 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ JF1358 .ช7 2519 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544