Normal view MARC view ISBD view

นวัตกรรมอาหารบำบัดโรคสู่การปฏิบัติ : การประชุมวิชาการประจำปี 2554 วันที่ 20-22 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร / สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ; ผู้รวบรวมและจัดทำ สุนาฎ เตชางาม ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุนาฎ เตชางาม, ชนิดา ปโชติการ.

By: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2554 : กรุงเทพฯ).
Contributor(s): สุนาฎ เตชางาม | ชนิดา ปโชติการ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: WB400 .ส462 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 280 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9789743502088.Subject(s): การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร -- การประชุม | โภชนาการ -- การประชุม | กายบริหาร -- การประชุม
Contents:
บทความ -- Malnutrition & DRG Reimbursement System / สันติ โลกเจริญลาภ -- IT ในงานโภชนบริการ / ฐิติปรางค์ ธาระรูป -- IT ในงานโภชนบำบัด / ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ -- สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อวางแผนการบริโภคอาหารด้วยตนเองจากเทคนิค การนับหน่วยคาร์โบไฮเดรต ในเด็กวัยรุ่นเบาหวานชนิดที่ 1 / อุรารักษ์ จันทิมา -- Exercise for Active Lifestyle / ปัญญา ไข่มุก -- การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในการพัฒนาตำรับอาหารเฉพาะโรค / รัตนา เอี๊ยประเสริฐศักดิ์ -- สื่อการสอนทางโภชนาการผ่านทางเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / ไตรภพ มีชัย -- สื่อการสอนทางโภชนาการผ่านทางเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วย / ธิษณา จรรยาชัยเลิศ -- สื่อการสอนผ่านระบบมัลติมีเดียโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ / สุนทรินทร์ สัจจะวัชรพงศ์ -- เปิดโลกทัศน์กับสื่อให้ความรู้ : พิชิตเกม พิชิตโรค / สรินทร พัฒอำพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- นูโว โอชะ / ชีวิน คเชนทร์เดชา -- อาหารและวิธีฝึกการกลืน / ศุภลักษณ์ เข็มทอง -- อาหารกับยาต้านไวรัส HIV/AIDS / วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล -- Update อาหารสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / ฉัตรภา หัตถโกศล -- อาหารบำบัดจัดภูมิขั้นกว่า โภชนามีระดับอั้พภูมิได้ / กฤษดา ศิรามพุช -- มหัศจรรย์ไข่ขาว / รุ่งอรุณ เสือสมิง และ โสภิดา สอาดเอี่ยม -- ผงไข่ขาวโรยข้าวโปรตีนสูง / จุฑามาส อ่อนน้อม -- Innovative Tube Feeding / พ.ท.หญิง บุณฑริกา เศรษฐบุตร ... [และคนอื่น ๆ] -- อร่อยได้กับอาหารสุขภาพ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
บทบาทของ Micronutrients ต่อสุขภาพ และศักยภาพมนุษย์ / พัตธนี วินิจจะกุล -- Highlight : Asian Congress of Dietetics 2010 / สุนาฏ เตชางาม -- การใช้แบบคัดกรอง Nutrition Screening Form โรงพยาบาลสงขลา / พยอม ดวงภักดี -- การใช้แบบคัดกรองและประเมินภาวะทุโภชนาการ BNT / พลอากาศตรีวิบูลย์ ตระกูลฮุน -- EDA : การประเมินอาหารที่บริโภคอย่างง่าย / ชนิดา ปโชติการ -- บทบาทนักกำหนดอาหารกับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร -- เวณิกา เบญจพงษ์ -- Keep Fit for Life / นำพล สิงห์ทอง -- Thai Dietetic Association Research Award ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร -- รายชื่อผู้ได้รับ Thai Dietetic Association Research Award ปี 2554 -- การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการ บทคัดย่อ P1-P7 -- การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยแบบโปสเตอร์ บทคัดย่อ P8-P11 -- รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2554.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

บทความ -- Malnutrition & DRG Reimbursement System / สันติ โลกเจริญลาภ -- IT ในงานโภชนบริการ / ฐิติปรางค์ ธาระรูป -- IT ในงานโภชนบำบัด / ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ -- สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อวางแผนการบริโภคอาหารด้วยตนเองจากเทคนิค การนับหน่วยคาร์โบไฮเดรต ในเด็กวัยรุ่นเบาหวานชนิดที่ 1 / อุรารักษ์ จันทิมา -- Exercise for Active Lifestyle / ปัญญา ไข่มุก -- การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในการพัฒนาตำรับอาหารเฉพาะโรค / รัตนา เอี๊ยประเสริฐศักดิ์ -- สื่อการสอนทางโภชนาการผ่านทางเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / ไตรภพ มีชัย -- สื่อการสอนทางโภชนาการผ่านทางเว็บไซต์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วย / ธิษณา จรรยาชัยเลิศ -- สื่อการสอนผ่านระบบมัลติมีเดียโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ / สุนทรินทร์ สัจจะวัชรพงศ์ -- เปิดโลกทัศน์กับสื่อให้ความรู้ : พิชิตเกม พิชิตโรค / สรินทร พัฒอำพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- นูโว โอชะ / ชีวิน คเชนทร์เดชา -- อาหารและวิธีฝึกการกลืน / ศุภลักษณ์ เข็มทอง -- อาหารกับยาต้านไวรัส HIV/AIDS / วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล -- Update อาหารสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / ฉัตรภา หัตถโกศล -- อาหารบำบัดจัดภูมิขั้นกว่า โภชนามีระดับอั้พภูมิได้ / กฤษดา ศิรามพุช -- มหัศจรรย์ไข่ขาว / รุ่งอรุณ เสือสมิง และ โสภิดา สอาดเอี่ยม -- ผงไข่ขาวโรยข้าวโปรตีนสูง / จุฑามาส อ่อนน้อม -- Innovative Tube Feeding / พ.ท.หญิง บุณฑริกา เศรษฐบุตร ... [และคนอื่น ๆ] -- อร่อยได้กับอาหารสุขภาพ / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

บทบาทของ Micronutrients ต่อสุขภาพ และศักยภาพมนุษย์ / พัตธนี วินิจจะกุล -- Highlight : Asian Congress of Dietetics 2010 / สุนาฏ เตชางาม -- การใช้แบบคัดกรอง Nutrition Screening Form โรงพยาบาลสงขลา / พยอม ดวงภักดี -- การใช้แบบคัดกรองและประเมินภาวะทุโภชนาการ BNT / พลอากาศตรีวิบูลย์ ตระกูลฮุน -- EDA : การประเมินอาหารที่บริโภคอย่างง่าย / ชนิดา ปโชติการ -- บทบาทนักกำหนดอาหารกับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร -- เวณิกา เบญจพงษ์ -- Keep Fit for Life / นำพล สิงห์ทอง -- Thai Dietetic Association Research Award ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสำหรับนักกำหนดอาหาร -- รายชื่อผู้ได้รับ Thai Dietetic Association Research Award ปี 2554 -- การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการ บทคัดย่อ P1-P7 -- การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยแบบโปสเตอร์ บทคัดย่อ P8-P11 -- รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2554.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)