กระบวนการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต่อรัฐผ่านสื่อมวลชน = [The process of solving public issues through mass media] / โดย นวพล พิพิธเจริญพงศ์.  (Text) (Text)

นวพล พิพิธเจริญพงศ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: KPT2485 .น53 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Description: 7, 115 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Process of solving public issues through mass media [Parallel title]Subject(s): สิทธิในการร้องทุกข์ -- ไทยสื่อมวลชนกับสังคมสงเคราะห์ -- ไทยจดหมายร้องทุกข์ -- ไทยLOC classification: KPT2485 | .น53 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2485 .น53 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013561395
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2483 .ร65 2556 รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 / KPT2483 .ร65 2556 รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 / KPT2483 .ร647 2562 รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี / KPT2485 .น53 2554 กระบวนการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนต่อรัฐผ่านสื่อมวลชน = KPT2488.ก28 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 / KPT2488.ก28 2541ก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541. KPT2488.ก28 2553 ล. 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. ล. 2 /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.

Nawapol Pipitjaroenpong

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544