ความขัดแย้ง ความชอบธรรม และการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย = [Conflict, legitimacy and government reform : equitable allocation of resources in Thai society] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 / คณะทำงาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล.  (Text) (Text)

สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 11 : 2552 : กรุงเทพฯ)
สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
Call no.: JQ1745 .ส426 2554Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 [2011]Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 42, 892 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744495822Other title: Conflict, legitimacy and government reform : equitable allocation of resources in Thai society [Parallel title] | KPI Congress [Other title]Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย -- การประชุมความชอบธรรมของรัฐบาล -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1745 | .ส426 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ส426 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013567343
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745 .ส426 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013567335
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ส6 2517ก กฎหมายปกครอง. JQ1745 .ส6 2517ก กฎหมายปกครอง. JQ1745 .ส426 ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย = [Conflict, legitimacy and government reform : equitable allocation of resources in Thai society] : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 / JQ1745 .ส426 2554 ความขัดแย้ง ความชอบธรรม และการปฏิรูประบบรัฐ : JQ1745 .ส653 2557ก ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบ / JQ1745 .ส653 2557ก ระบอบทักษิณ : จุดเริ่มต้นและจุดจบ / JQ1745 .ส68323 2558 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544