กลุ่มราชครูในการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร.  (Text) (Text)

นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-
Call no.: JQ1745.ก55ผ7 น43 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3Description: 10, 205 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2542.ISBN: 9786167398259Subject(s): พรรคการเมือง -- ไทยนักการเมือง -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55ผ7 | น43 2553
Contents:บทที่ 1 ความนำ - - บทที่ 2 ความพยายามเปลี่ยนรูปจากกลุ่มผู้ยึดอำนาจมาเป็นพรรคการเมืองในเมืองไทย - - บทที่ 3 ผู้นำกลุ่มราชครูกับบทบาททางการเมืองที่ได้มาโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง - - บทที่ 4 ความล้มเหลวในการเปลี่ยนรูปจากกลุ่มของคณะรัฐประหารมาเป็นพรรคการเมือง - - บทที่ 5 ความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปจากก๊กมาเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มราชครู - - บทที่ 6 อำนาจของกลุ่มราชครูในรอบ 50 ปี - - บทที่ 7 กลุ่มราชครูยามตกยาก - - บทที่ 8 สรุป
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ผ7 น43 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015202766
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ผ7 น43 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015194534
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ผ7 น43 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015193932
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ผ7 น43 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013567665
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ส385 2560 สมการคอร์รัปชัน : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย / JQ1745.ก55ฉ5 ส385 2560 สมการคอร์รัปชัน : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย / JQ1745.ก55น4 ถ566 2554 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2553 / JQ1745.ก55ผ7 น43 2553 กลุ่มราชครูในการเมืองไทย / JQ1746..ฮ13ส53 ส417 2547 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.) (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย) / JQ1746.ก2 ข64 สารบาญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2525) / JQ1746.ก2 ค64 2543 คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2542.

บทที่ 1 ความนำ - - บทที่ 2 ความพยายามเปลี่ยนรูปจากกลุ่มผู้ยึดอำนาจมาเป็นพรรคการเมืองในเมืองไทย - - บทที่ 3 ผู้นำกลุ่มราชครูกับบทบาททางการเมืองที่ได้มาโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง - - บทที่ 4 ความล้มเหลวในการเปลี่ยนรูปจากกลุ่มของคณะรัฐประหารมาเป็นพรรคการเมือง - - บทที่ 5 ความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปจากก๊กมาเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มราชครู - - บทที่ 6 อำนาจของกลุ่มราชครูในรอบ 50 ปี - - บทที่ 7 กลุ่มราชครูยามตกยาก - - บทที่ 8 สรุป

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544