การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Call no.: K5261.ก42003 ก64 2551Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551 [2008]Description: 50, 595 หน้า : ภาพประกอบNotes: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.; มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดSubject(s): อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการทุจริต -- ไทย -- การป้องกันการติดสินบน -- ไทย -- การป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกันงานวิจัย / ResearchLOC classification: K5261.ก42003 | ก64 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013575353
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014369467
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014369491
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW K 2008 587908 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014267893
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW K 2008 587908 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014267901
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KZ 2013 614249 พันธกรณีของ สปป. ลาว ตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. 1973 / LAW KZ 2013 626907 Sexual violence as an international crime : LAW K 2008 587908 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / LAW K 2008 587908 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / LAW K 2008 611040 การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม = The disappearance of persons is the disappearance of justice. LAW K 2012 620368 ศัพท์สิทธิมนุษยชน / LAW K 2012 620368 ศัพท์สิทธิมนุษยชน /

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544