การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

แสวง บุญเฉลิมวิภาส | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Call no.: K5261.ก42003 ก64 2551Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551 [2008]Description: 50, 595 หน้า : ภาพประกอบNotes: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.; มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดSubject(s): อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศการทุจริต -- ไทย -- การป้องกันการติดสินบน -- ไทย -- การป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกันงานวิจัย / ResearchLOC classification: K5261.ก42003 | ก64 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013575353
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014369467
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K5261.ก42003 ก64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014369491
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW K 2008 587908 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014267893
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LAW K 2008 587908 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014267901
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K5256 .T375 2008 Talking about terrorism : K5261.ก35 อ37 คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 / K5261.ก35 อ365 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต / K5261.ก42003 ก64 2551 การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / K5261 .ร54 รวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต / K5261 .ร54 รวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต / K5304 .ห46 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ; พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ; Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) ; Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment /

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544