รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; นิก สุนทรชัย บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

นิก สุนทรธัย | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | วีระพงษ์ บุญโญภาส | ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | อรพรรณ พนัสพัฒนา | ฤทัย หงส์สิริ | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | อวยชัย คูหากาญจน์ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT68 .ร36 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2554 [2011]Description: 118 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167363639Subject(s): กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT68 | .ร36 2554
Contents:ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับอันสง่างามของนักกฎหมายผู้ประพฤติและปฏิบัติชอบแล้ว / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- การนำเอามาตรการพิเศษมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ -- การตีความกฎหมายกับทิศหัวนอน -- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ / ณรงค์ ใจหาญ -- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / อรพรรณ พนัสพัฒนา -- ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ / ฤทัย หงส์สิริ -- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับการบังคับผู้ขายตามสัญญา / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ -- หลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น / อวยชัย คูหากาญจน์ --
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .ร36 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013578498
รายการจองทั้งหมด: 0

ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับอันสง่างามของนักกฎหมายผู้ประพฤติและปฏิบัติชอบแล้ว / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- การนำเอามาตรการพิเศษมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ -- การตีความกฎหมายกับทิศหัวนอน -- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ / ณรงค์ ใจหาญ -- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / อรพรรณ พนัสพัฒนา -- ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ / ฤทัย หงส์สิริ -- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับการบังคับผู้ขายตามสัญญา / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ -- หลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น / อวยชัย คูหากาญจน์ --

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544