รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

พัทธดนย์ เตชะไพบูลย์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | กิตติศักดิ์ ปรกติ | มาลี พฤกษ์พงศาวลี | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | ลิลลี่ ขันธกิจ | ฐนพงศ์ ลือขจรชัย | Molthida Songcharoen | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT74 .ร368 2554Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2554 [2011]Description: 99 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมายพินัยกรรม -- ไทยเขตอำนาจศาล -- เยอรมนีค่าจ้างขั้นต่ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมาย -- ไทย -- การตีความและการแปลความหมายสิทธิการตาย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยศาล -- ไทยทัณฑกรรมความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทนLawyersLOC classification: KPT74 | .ร368 2554
Contents:สองมาตราที่หายไปในบรรพ 6 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ -- เขตอำนาจของศาลยุติธรรมทางแพ่งเยอรมันในการบังคับชำระหนี้ต่อทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- นโยบายการหาเสียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี -- องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค : อีกก้าวหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ? / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- กฎหมายและการตีความที่ไม่ได้มาตรฐาน / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ตายอย่างมีศักดิ์ศรี หรือยื้อชีวิตนี้-- เพื่ออะไร? / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- ศาลและนักกฎหมาย-- ที่มั่นสุดท้ายของประชาชน? / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- ความเกี่ยวโยงระหว่างมาตรการลงโทษทางกฎหมายและมาตรการลงโทษทางสังคม / ลิลลี่ ขันธกิจ -- อุ้มบุญ / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย -- Law student's perspective towards lawyer's role / Molthida Songcharoen.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร368 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012337656
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร368 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012337664
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร368 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012335486
รายการจองทั้งหมด: 0

สองมาตราที่หายไปในบรรพ 6 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ -- เขตอำนาจของศาลยุติธรรมทางแพ่งเยอรมันในการบังคับชำระหนี้ต่อทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- นโยบายการหาเสียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี -- องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค : อีกก้าวหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ? / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- กฎหมายและการตีความที่ไม่ได้มาตรฐาน / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ตายอย่างมีศักดิ์ศรี หรือยื้อชีวิตนี้-- เพื่ออะไร? / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- ศาลและนักกฎหมาย-- ที่มั่นสุดท้ายของประชาชน? / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- ความเกี่ยวโยงระหว่างมาตรการลงโทษทางกฎหมายและมาตรการลงโทษทางสังคม / ลิลลี่ ขันธกิจ -- อุ้มบุญ / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย -- Law student's perspective towards lawyer's role / Molthida Songcharoen.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544