ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Call no.: PN1995 .ท452 2553 ล. 1Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 10, 293 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.ISBN: 9789746458528; 9746458523Other title: Introduction to film theory and criticism [Parallel title]Subject(s): การวิจารณ์ภาพยนตร์LOC classification: PN1995 | .ท452 2553 ล. 1
Contents:หน่วยที่ 1 สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์ / วิระชัย ตั้งสกุล, ภัทรวดี จันทรประภา -- หน่วยที่ 2 ทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 3 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 1 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 4 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 5 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม / บรรจง โกศัลวัฒน์ -- หน่วยที่ 6 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 7 เรื่องเล่าในภาพยนตร์ / อัญชลี ชัียวรพร -- หน่วยที่ 8 ภาพยนตร์ทางเลือกและทฤษฎีแนวคิดใหม่ / อัญชลี ชัยวรพร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks PN1995 .ท452 2553 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013600664

วส 376

Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/10873 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379013600656
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.

หน่วยที่ 1 สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์ / วิระชัย ตั้งสกุล, ภัทรวดี จันทรประภา -- หน่วยที่ 2 ทฤษฎีภาพยนตร์พื้นฐาน / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 3 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 1 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 4 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย -- หน่วยที่ 5 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม / บรรจง โกศัลวัฒน์ -- หน่วยที่ 6 ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 7 เรื่องเล่าในภาพยนตร์ / อัญชลี ชัียวรพร -- หน่วยที่ 8 ภาพยนตร์ทางเลือกและทฤษฎีแนวคิดใหม่ / อัญชลี ชัยวรพร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544