การเปรียบเทียบการพยากรณ์แผนการเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก : กรณีศึกษา: โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง / โดย วรรณา ญานวัฒนะ.  (Text) (Text)

วรรณา ญานวัฒนะ, 2524-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม
Call no.: LB3061 .ว443 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Description: 11, 101 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)Other title: Comparison on the forecasting of high school program selection by using artificial neural network and multinomial logistic regression analysis : a case study of a Thai public school [Added title page title]Subject(s): การจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีเครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกLOC classification: LB3061 | .ว443 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LB3061 .ว443 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013613220
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LB3061 .ว443 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013613212
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LB2952.5 .ธ646 2550 การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / LB3048.ท9 ร236 2551 รชดาภิเษก = LB3060.87.ท9 จ646 การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องและมีความสุข / LB3061 .ว443 2551 การเปรียบเทียบการพยากรณ์แผนการเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก : กรณีศึกษา: โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง / LB3220 .ศ646 โครงการต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก / LB3228.ท9 ส736 2553 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / LB3609 .ก624 2553 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา =

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)

Wanna Yanwattana.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544