ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / โดย ฐิตา ว่องวงศารักษ์.  (Text) (Text)

ฐิตา ว่องวงศารักษ์, 2524-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม
Call no.: JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 [2008]Description: 10, 142 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)Other title: Organization strategy factors effecting the success of document management system : case study Provincial Electricity Authority [Added title page title]Subject(s): งานสารบรรณ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -- เทคโนโลยีสารสนเทศLOC classification: JQ1745.ก55ส57 | ฐ636 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013612826
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013612818
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ส57 พ25 2555 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) / JQ1745.ก55ส57 ค65 คำอธิบายรายวิชาระเบียบงานสารบรรณตำรวจ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 / JQ1745.ก55ส57 ค746 2557 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร / JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551 ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : JQ1745.ก55ส57 พ25 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับเตรียมสอบ) พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด / JQ1745.ก55ส57 ส426 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / JQ1745 .ก644 2555 การเมืองไทยร่วมสมัยแบบไทย ๆ ไม่เหมือนใครในโลกหล้า /

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)

Thita Wongwongsarak.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544